30 هزار میلیارد تومان، رقم تخمینی فرارمالیاتی در خراسان رضوی

مدیر کل امور مالیاتی استان: عملکرد  مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان در سال گذشته بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد ریال ( فرار مالیاتی ) پیش‌بینی شده بود که از این مقدار حدود ۲۸ میلیارد ریال وصول شده و ۹۳ درصد از درآمدهای استان که در سال گذشته پیش‌بینی شده بود با این رقم محقق شده است.

همچنین حدود ۱۶ هزار میلیارد ریال مالیات مستقیم و ۱۲ هزار میلیارد ریال آن شامل مالیات غیر مستقیم است.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail