افزایش زمان تقسیط مالیات از ۳۶ به ۶۰ ماه

  1. معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به مصوبه اخیر سران سه قوه در مورد افزایش زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی گفت: براساس این مصوبه زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه افزایش پیدا می کند.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail