حل اختلاف مالیاتی

تکالیف وکلا هنگام مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی

بند ۷ دستورالعمل دادرسی مالیاتی تسلیم مدارک دال بر سمت…

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان…

ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره ۲ الحاقی مورخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ قابل اجرا از…

امکان ویرایش اطلاعات صورت معاملات مودیان مالیاتی

ابلاغیه مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی…

مالیات شرکت های دانش بنیان

احکام مالیاتی شرکت های دانش بنیان

آیا تمام درآمدهای شرکت های دانش بنیان مشمول معافیت قانون…

اعتراض به اوراق مالیاتی

قابلیت ثبت اعتراضات به اوراق مالیاتی

کلیه مودیان مالیاتی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم…

هیچ رقمی برای فرار مالیاتی وکلا از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است

هادی خانی، مدیرکل بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی…

قابل توجه مودیان مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور…

تقسیط بدهی مالیاتی

پذیرش سُفته با امضای مدیران، تضمینی برای تقسیط بدهی مالیاتی واحد تولیدی

به جهت وحدت رویه در پذیرش سُفته از واحدهای تولیدی…

TOP